Monday, December 1, 2014

.TREAT Yourself.

Have you started writing your holiday cards yet?? I started early this year - mostly because on my weekly trip to Home Goods, I was instantly distracted by the Christmas department, and in a minute I found myself throwing a dozen decorations into the cart...and this was a week before Thanksgiving! 

I've been writing and sending my own Holiday Cards since college - the art of Holiday Cards is not lost! I usually light a candle, have a cup of tea  Manhattan, and use a pen that's near and dear to my heart. This year I used a Cartier pen my grandmother gave me as a gift a few years ago. I haven't touched it since then, too afraid to waste the rich blue ink, but then again - its the holidays! Half way through my long and winded writing journey last week, my beautiful pen stopped working, and I realized I still had 45 cards to write. Yes. 45 CARDS! 

If you're anything like me, then you're thinking, well, as much as I would love to spend two or three hours out of my precious evening to write cards, I'm going to need some help! Enter: TREAT.
Treat is a digital personalized stationary service, powered by Shutterfly (yes! that amazing company that made the anniversary photo album you gave your significant other!) Why is Treat your new best friend for the holidays?? 

1) You can chose from hundreds of Holidays cards which you can personalize with photos and  words YOU choose with a simple click of a button! 
2) Treat will send your cards for you (for the cost of a stamp) at any time YOU want! 
3) Treat will send you reminders so you don't miss that first night of Hannukah!

How quick and easy is that?! Take a look at my favorite Treat holiday card here and guess what? Treat does every type of printing you can think of - from phone cases to calendar and mugs. Why not do your holiday shopping on Treat as well???

Happy Holidays My Lovely Readers!


     Photo by Greg Birman

1 comment:

 1. hắn sáng tạo vượt qua một triệu, còn dân cư nguyên lai bốn giới đã vượt
  qua trăm vạn triệu, gấp mấy ngàn lần lúc trước! Dân chúng dưới tay Đoạn
  Vân có số lượng rất kinh khủng.

  Nói cách khác, thế lực của hắn bây giờ là gấp hơn mười ngàn lần hệ Ngân
  hà. Thái Cực chân khí đã đạt tới tầng ba mươi sá, Giai vị còn đạt tới
  gấp ba lần cấp mười sáu trên đại lục Nhân Giới. Bây giờ tứ giới cũng vì
  Đoạn Vân quá cường đại mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trăm
  vạn triệu tộc dân Trung Hoa, giai vị thấp nhất đã là cấp mười lăm, nói
  cách khác là dân chúng tứ giới vừa sinh ra đã là Chủ thần. Về phần vũ
  lực của hắn thì càng kinh khủng hơn, mấy ngàn vạn vũ lực lúc đầu bây giờ
  toàn bộ đều đã đạt tới cấp ba mươi mấy cả.

  Năm 11201 Trung Hoa, người phụ trách thăm dò vũ trụ Trung Hoa là Galile
  xuất hiện trước mặt Đoạn Vân: luyện thi toeic
  trung tâm kế toán tại nghệ an
  trung tâm kế toán tại cầu giấy
  trung tâm dạy kế toán tại cầu giấy
  trung tâm kế toán tại bình dương
  tiếng anh cho người mới bắt đầu
  học kế toán tại đà nẵng
  học kế toán thực hành tại đồng nai

  http://kylin1st.com
  http://cattleyavn.com
  http://kenyseo.com


  - Thiếu gia, một phi thuyền của chúng ta chuyên thăm dò tinh hệ mới, ở
  biên giới số 10039762540 trong Hằng Tâm tinh hệ phát hiện một tiểu hành
  tinh tròn màu xanh lam! Máy thăm dò của chúng ta phát hiện có một bộ
  phận dân chúng trên hành tinh này nói tiếng Trung Hoa! Cũng chính là cái
  thứ ngôn ngữ Trung Hoa mà ba trăm năm trước thiếu gia phổ cập.

  - Tiếng Trung Hoa?

  ReplyDelete